Strona główna
  Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika

Wyświetlono wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika

Temat: Pośrednictwa pracy - po co są?
Urzedowe Nierobobstwo
Zdecydowanie b.dobry pomysl !!! Absolutnie nie potrzebujemy TAKICH urzedow
pracy!

Pierwsza podstawowa sprawa utrudniony dostep do ofert pracy !
Niewykwalifikowana kadra (same matoly) ktore dostaly sie tam po znajomosciach i
teraz opier.....ja sie i tyle !

Czy ktos moze dostal jakas NORMALNA prace przez ten idotyczny urzad (oczywiscie
nie mowie tutaj o pracy za 560zl czy 860zl miesiecznie) tylko powiedzmy sobie
na poczatek 2 000zl ?

Uwazam, ze kazde zlecenie firmy 'x' powinno byc rejestrowane oficjalnie, a UP
powinien udokumentowac ze ogloszenie w sprawie poszukiwania pracownika jest
ogolno dostepne dla WSZYSTKICH ( nie ma sensu wypisywanie ogloszen na jakis
swistkach papieru i wieszanie ich na TABLICY, tak sie robilo w 1980r. , a teraz
mamy 2006 rok)
A kiedy sie juz znajdzie prace () w 'x' firmie - uproszczenie formalnosci dot.
zatrudnienia pracownika (pracownik powinien isc do pracy najszybciej jak to
mozliwe nawet na drugi dzien a potem zalatwiac jakies formalnosci w trakcie) a
w rzeczywistosci musi latac jakies 3-5 dni po JAKIS poje....ych urzedach i
zalatwiac poje....ne SWISTKI (pieczatki, pozwolenia, oswiadczenia itp. ze to,
ze tamto)

Po prostu UP - w tej chwili to PORAZKA ! URZEDOWE NIEROBY

Temat: Jak zatrudnić pracownika?
Najpierw - umowa o pracę, wraz ze stosem innych dokumentów. Pracownik nie może
być dopuszczony do pracy bez badań lekarskich, a więc należałoby go na takie
badania skierować. Przed zatrudnieniem pracodawca jest obowiązany uzyskać od
pracownika oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych. W przypadku
gdy figuruje on w takim rejestrze należy zgłosić jego zatrudnienie w RUP (w
ciągu 5 dni od daty zatrudnienia). Przed podjęciem pracy pracownik musi przejść
obowiązkowo szkolenie z zakresu bhp. Pozostaje zgłoszenie w ZUS - w ciągu 7 dni
od zatrudnienia na druku ZUS ZUA oraz ZUS ZCZA w przypadku gdy osoba ta zgłasza
do ubezpieczenia inne osoby. Co miesiąc trzeba będzie wysyłać do ZUSu raporty
miesięczne. Jeżeli jest to pierwszy zatrudniony pracownik obowiązkowo trzeba
też zgłosić ten fakt do PIP. Jeśli chodzi o US to nie trzeba tego faktu
specjalnie zgłaszać, ale co miesiąc składa się deklarację PIT-4 do właściwego
US wg. miejsca zarejestrowania firmy, oraz PIT-11/PIT-40 - roczny do US
właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. No, to chyba wszystko. Jeszcze
trzeba mu założyć akta osobowe - teczkę podzieloną na trzy części: A, B i C, w
której będziesz gromadził wszystkie dokumenty odnośnie jego pracy. W części A -
te potrzebne do zatrudnienia ( świadectwa pracy z innych zakłądów,
kwestionariusz osobowy itp, w częsci B - dotyczące zatrudnienia w Twojej firmie
np. umowa o pracę, oświadczenia, informacje itp. no i C - po ustaniu
zatrudnienia - np. świadectwo pracy. Ale tak naprawdę to wszystko tylko tak
strasznie wygląda:))). Życzę powodzenia.

Temat: czy musze prowadzic ewidencje pracy
Każdy pracownik przyjmowany do pracy powinien mieć zaswiadczenie lekarskie,że
jest zdolny do pracy na danym stanowisku,musi złożyć oswiadczenie,że nie jest
zarejestrowany w Urzędzie Pacy (jeśli tak,to pracodawca musi zawiadomić
właściwy Urząd Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego w terminie chyba 5 dni),musi
mieć podpisaną umowę o pracę w/g aktualnych zasad (dodatkowe
informacje).Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy,kartę
wynagrodzeń dla każdego pracownika,przechowywać całą dokumentację dotyczącą
danego pracownika w okresie jego zatrudnienia - ewidencje urlopów(konieczne
podania pracownika o urlop),umowy o pracę i zmiany tych umów itp.Wypłata
wynagrodzenia powinna być udokumentowana podpisem pracownika na liście płac lub
wyciągiem bankowym,jeśli wynagrodzenie jest wpłacane na konto pracownika
(pracownik musi wyrazić na to zgodę-na piśmie).Wszelką dokumentację
dokumentację pracownika w tym dotyczącą ubezpieczeń społecznych pracodawca musi
przechowywać - sic! - 50 lat.

Powodzenia
Temat: Wypowiedzenie - pilna prośba o pomoc
snajper55 napisał:

> Pracodawca ma rację. Okres wypowiedzenia to też okres zatrudnienia i wlicza się
> go do stażu.
>
> "Przepisy kodeksu pracy nie dają podstawy do odmiennego traktowania okresu
> wypowiedzenia, który jest okresem zatrudnienia tak samo jak i inne okresy pracy
> pracownika u danego pracodawcy. Dlatego do stażu pracy, od którego zależy
> długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, należ
> y
> wliczyć okres wypowiedzenia tej umowy, a nie tylko okres zatrudnienia do chwili
> złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bądź do chwili
> rozpoczęcia terminu wypowiedzenia."

Podałeś przykład, kiedy pracodawca zwalnia pracownika, a nie kiedy pracownik
zwalnia się sam - a to różnica.Temat: wniosek o 1/2etatu zamiast wychowawczego dla ojca
"Na mocy uprawnienia wynikającego z art. 186(7) wnoszę o obniżenie od dniem ..( tu data z jaką praca w niższym wymiarze ma się rozpocząć).. do dnia ....(tu koniec tego okresu) wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu."
Wniosek może wyglądać na przykład tak jak powyżej. Prawo nie stanowi jakie załaczniki powinny być dołączone do pisma. Można załączyć akt urodzenia dziecka i oświadczenie o stopniu wykorzystania urlopu wychowawczego na to dziecko.

Prosze jedynie pamiętać o kilku ważnych sprawach:
1. prawo przewiduje tryb złożenia wniosku i nakłada na pracodawcę obowiązek jego uwzględnienia, ale nie przewiduje wycofania wniosku oraz powrotu do zatrudnienia w pełnym wymiarze wcześniej niż wskazano we wniosku. Powrót do pełnego etatu przed upływem okresu wskazanego we wniosku możliwy jest zatem jedynie za porozumieniem stron;
2. podczas korzystania z powyższego uprawnienia pracownikowi nie przysługuje szczególna ochrona zatrudnienia. Pracownik pracujący na niepełny etat w trybie art. 186(7) może zatem zostać zwolniony na ogólnych zasadach (tj. z zachowaniem terminu wypowiedzenia)Temat: kto zatrudni mloda matke?????
Ula, ja nie widzę tu żadnego problemu.

Jeśli na na rozmowie rekrutacyjnej padnie nielegalne pytanie o
dzieci, to powiedz, że ich nie masz (przecież pracodawca o dzieciach
dowiaduje się z oświadczenia pracownika, a nie z jakiś innych
źródeł!). Po zatrudnieniu co prawda nie będziesz mogła się ubiegać o
paczki świateczne dla dzieci, 2 dni na opiekę i inne przywileje dla
pracowników "dzieciatych", ale przecież zależy Ci na pracy, a nie na
przywilejach!

W czasie choroby dzieci nie bedziesz co prawda mogła brać zwolnień
na dziecko tylko musiała prosić babcie o pomoc, albo brać dni z
urlopu, ale przecież zależy Ci na pracy, a nie na przywilejach...

Powodzenia w szukaniu pracy!Temat: Bunt uniwersytetu przeciw lustracji
> Trzeba byc skrajnie bezmyslnym by tak pisac. Zlozenie oswiadczenia, ze nie
> wspolpracowalo sie ze sluzbami nie uwlacza w niczym temu, ktory nie
> wspolpracowal.

Uwłacza w takim samym sensie, w jakim uwlaczałaby mi konieczność tłumaczenia
się, że nie jestem złodziejem, zabójcą itp. Nie ma to nic wspólnego z nauką! Ja
nie wychowuję studentów, ja ich uczę określonego materiału, nic więcej!

A takich adiunktów o których piszesz, po prostu nie znam. Ci, których znam,
potrafią co najwyżej stwarzać skutecznie wrażenie na studentach, że są
niedocenionymi geniuszami. Ale dorobek naukowy to albo mają tajny, albo zerowy.
Jakieś podrzędne konferencje, wewnątrzuniwersyteckie skrypty, artykuły w
nierecenzowanych czasopismach.
O poziomie humanistyki polskiej nie można powiedzieć NIC dobrego. Na palcach
jednej ręki można policzyć humanistów polskich znanych na arenie
międzynarodowej. Z naukami ścisłymi jest lepiej, ale też nie przesadnie dobrze.

Pisałem przede wszystkim o adiunktach - ale równie demoralizujące wydaje mi się
istnienie praktycznego dożywotniego zatrudnienia dla pracowników z tytułem dr
hab. Służy temu system oceniania instytutów naukowych, w którym jednym z
zasadniczych kryteriów oceny jest określona ilość dr hab. Co piszą, co robią, to
już kompletnie nikogo nie obchodzi. Dzięki temu nie robią nic. Bo jak dyrekcja
nie daj boże zadznie ich do czegoś zmuszać, zmienią uczelnię - braki są wszędzei...

To jest dopiero demoralizujące - a nie podejrzenie, że ktoś mógł chcieć pojechać
na stypendium zagraniczne i podpisał lojalkę.Temat: Mężatka znaczy gorszy pracownik?
O zakresie danych, jakich moze zadac pracodawca od osoby ubiegajacej sie o
prace (a nie tylko od pracownika!!) wyraznie mowi kodeks pracy: Art. 22[1]. §
1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania
danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5)
wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych
osobowych, o których mowa w § 1, także: 1) innych danych osobowych pracownika,
a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie
takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, 2) numeru PESEL
pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia
osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych
osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1
i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Czyli nie ma obowiazku podawania danych dot. stanu cywilnego, bo nie sa
wymienione wyraznie w art. 22[1], a nie znam odrebnych przepisow, ktore
zmuszalyby do podania takich danych. Pozdrawiam.
Temat: Praca w urzedzie a działalnosc mozna??
tak ogolnie to wg ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 21, poz. 124) z pozn. zm. musisz zglosic.

Art. 18.

Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w
sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność.
Art. 18a.
1. Pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik samorządowy jest
obowiązany określić jej charakter. Obowiązany jest on również składać odrębne
oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik jest
obowiązany złożyć pracodawcy samorządowemu w terminie 30 dni od dnia
zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
4. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie
powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu
działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1
Kodeksu karnego.

pozostaje pytanie na jakim stanowisku pracujesz i czy mozesz wydawac decyzje
administracyjne w imieniu wojta itp? bo wtedy sa inne jeszcze ograniczenia.Temat: Jak załatwia się wychowawczy?
Prawo do urlopu wychowawczego i zasady jego udzielania regulują przepisy
Kodeksu pracy (art. 186 – 1891) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291).
Z urlopu wychowawczego mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie dziecka lub
jedno z nich, jeżeli są zatrudnieni.
Aby skorzystać z urlopu wychowawczego pracownik musi posiadać co najmniej 6
miesięczny okres zatrudnienia.
Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy
zatrudnienia.
Zasady udzielania urlopu wychowawczego
Urlopu wychowawczego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownika, złożony
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza on skorzystać z
urlopu. We wniosku pracownik wskazuje:
1. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
2. okres urlopu wychowawczego dotychczas wykorzystany na dane dziecko;
Do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów
dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany
we wniosku.
Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi w wymiarze do 3 lat, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten może być
wykorzystany najwyżej w 4 częściach, których wymiar określa pracownik.

Podsumowując:
Jeżeli będziesz mieć przepracowane 6 msc, to składasz wniosek do swojego
pracodawcy. Urlop wychowawczy przysługiuje Ci do ukończenia przez dziecko 4 lat.

PozdrTemat: Nowy sposób rekrutacji do f-my Łodzińscy.
Art. 221. (13) § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o
zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych
osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych
w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie
oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać
udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w §
1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w
tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
praca.interia.pl/kodeks/opis?aid=6797&kid=895Temat: profesjonalistka?
Ok. Powoli.
Od umowy o dzielo nie nalicza sie skladek ZUS. Masz racje.
Spojrzalam w dokumenty, bo bylam przekonana, ze z jakiegos ZUSowego powodu na pewno musialam zbierac od wszystkich - nie tylko od tych na zlecenie.
Oswiadczenia mam "jednobrzmiace"(oswiadczenie dla celow podatkowych i ubezpieczenia ZUS) od umow: zlecenia, o dzielo i z prawami autorskimi. Rzeczywiscie nie ma to nic wspolnego (jesli chodzi o rencistow i emerytow) ze skladkami. Z rozliczeniem podatku.
A ze skladkami, jesli te osoby bylyby zatrudnione u nas, w "firmie". Oswiadczaly, ze nie sa pracownikami. Nie wypelnialy calego oswiadczenia Moj blad, przepraszam Lucynko.

Co do umowy zlecenia, bez oswiadczenia o tytule ubezpieczenia, trzeba sie liczyc ztym, ze nalezy naliczyc skladki.

Pracodawca (to juz o umowach o prace) ma obowiazek poinformowac ZUS o przychodach pracownika, ktory pobiera emeryture lub rente.

I jak napisalam, warto sprawdzic w ZUS, czy cos sie zmienilo w przepisach.

A tak w ogole, nie nalezy traktowac porad, zadnych, na forum, jako eksperckich. To pisze juz od dawna.
Temat: oświadczenie dla pracodawcy
Twoje pytania świadczą o nieznajomości obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca musi odebrać od Ciebie
oświadczenie czy pozostajesz w rejestrze bezrobotnych w PUP oraz czy jesteś
(nie jesteś) zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymujesz co najmniej
minimalne wynagrodzenie (lub mniejsze), czy jesteś zleceniobiorcą z
wynagrodzeniem miesięcznym mniejszym lub co najmniej równym minimalnemu
wynagrodzeniu.
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą jest karalne.
Bezrobotny podejmując zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub podpisując
umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło) jest zobowiązany do wyrejestrowania
się z rejestru bezrobotnych, a pracodawca/zleceniodawca ma obowiązek zawiadomić
PUP o zatrudnieniu bezrobotnego.
Status zleceniobiorcy określony w oświadczeniu posłuży do zgłoszenia
zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS i wyboru odpowiednich (obowiązkowych,
dobrowolnych).
Jeżeli umowa zlecenie jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy i jest jedynym
zatrudnieniem zleceniobiorcy, to obowiązkowe są ubezpieczenia: E, R, W,
Zdrowotne, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Każda umowa zlecenie (z wyjątkiem zawartych ze studentem do 26 lat) podlega
obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym, więc pozostawanie w rejestrze
bezrobotnych jest tylko narażaniem się na ukaranie (przed kilku laty było to
100 zł dla zleceniobiorcy/pracownika i 500 zł dla pracodawcy/zleceniodawcy).Temat: Jak przperowadzic rozmowe z szefem?
Gość portalu: JakToRozegrac napisał(a):

> Na redukcje zarobkow nie zamierzam sie zgodzic (podejrzewam ze MD tak
> bedzie redukowal koszt mojego zatrudnienia), tyle tylko ze nic mi to nie
> da, gdyz pewnie dostane odpowiedz ze ‘albo zostajesz z nami na proponowan
> ch
> warunkach, albo mozesz odejsc’ Nie musze dodawac ze odchodzac sam dostaje
>
> wielkie NIC:)

Jeżeli firma zaproponuje Ci obniżenie wynagrodzenia, nie musisz się na to godzić
i podpisywać porozumienia w tej sprawie - wtedy firmie pozostaje do wyboru albo
pozostać przy starych warunkach zatrudnienia, albo wręczyć Ci wypowiedzenie
warunków pracy i/lub płacy. Jeśli nie przyjmiesz nowych warunków (musisz złożyć
takie oświadczenie na piśmie, w terminie do upływu połowy okresu wypowiedzenia)
wtedy to wypowiedzenie zmienia się z mocy prawa w wypowiedzenie umowy ze strony
pracodawcy, z przyczyn niedotyczących pracownika. Automatycznie wiec podpadasz
pod "ustawę o o zwolnieniach z przycz. niedotyczących pracowników" i należą Ci
się wszelkie przewidziane przez nią odprawy i odszkodowania. (oczywiście pod
warunkiem, że w chwili składania wypowiedzenia firma liczy co najmniej 20
pracowników etatowych).Temat: zakaz konkurencji
Kodeks pracy mówi o osobnej umowie, a nie oświadczeniu którejkolwiek ze stron.
Groźba zwolnienia z pracy jest nadinterpretacją, moim zdaniem, bo kodeks mówi
tylko o odszkodowaniu za straty poniesione przez pracodawcę w wyniku
niezastosowania się pracownika do zakazu konkurencji. Mówi też o odszkodowaniu
ze strony pracodawcy, po ustaniu zatrudnienia na rzecz pracownika, którego
zakaz konkurencji obowiązuje po ustaniu tegoż zatrudnienia

Niewykluczone, że praktyką jest również "karne" zwolnienie pracownika, ale nie
może się taki zapis pojawić w umowie o zakazie konkurencji - podejrzewam, ze
umowa taka byłaby z mocy prawa nieważna, a już na pewno jednostronne
oświadczenie.
Temat: umowa o dzieło
Przykładowe wymogi i dokumenty jednego z banków:

Umowa zlecenie, umowa o dzieło:
Bank akceptuje umowy zlecenie i umowy o dzieło pod warunkiem, że
wnioskodawca osiąga dochód z ich tytułu od co najmniej 6 mies. (może
dotyczyć wielu zleceniodawców) na dzień przeprowadzania analizy
kredytowej.
- Do obliczenia dochodów przyjmuje się dochód z umów/ rachunków za 6
ostatnich miesięcy.
- Dochód netto szacowany jest poprzez odjęcie od przychodu kosztów
jego uzyskania oraz podatku dochodowego w wysokościach określonych
przez wnioskodawcę w oświadczeniu i zaakceptowanych przez pracownika
Banku. Do analizy przyjmuje się średni miesięczny przychód
wynikający z dostarczonych dokumentów i oświadczeń za okres
ostatnich 6 miesięcy.
Warunek minimalnego okresu zatrudnienia, uważa się za spełniony,
jeżeli przerwa w zatrudnieniu w tym okresie wynosiła nie więcej niż
trzy miesiące.

Wymagane dokumenty:
- Umowy zrealizowane w okresie 6 ostatnich miesięcy wraz z dowodem
wpłaty na konto płatności za wykonane umowy lub z zestawieniem
wypłaconych kwot sporządzonym i podpisanym przez zleceniodawcę lub z
rachunkami za wykonane usługi podpisanymi przez zleceniodawcę
- Aktualnie obowiązujące umowy
- Oświadczenie o wysokości kosztów realizowanych umów (oryginał,
formularz Banku)
Temat: Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokr.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi- 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Natomiast sam okres wypowiedzenia to czas, który musi upłynąć od chwili złożenia oświadczenia wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania.Temat: Wyśpiewali marszałkowi swoje żale
Re Cicho !Komedianty służa Królowi. jak nie to....
Mordy w kubeł artystki i artysci.Ja wiem co jest dla Was dobre.Nie mogę was
zlikwidować ,bo nie uda sie tego gmaszyska przeznaczyć na fabrykę papieru
toaletowego .Ale mogę na bruk Dyrektora.Mamy w naszej partii ludzi,ktorzy obejma
każdy odcinek
Oświadczenie

Ze zdziwieniem i niesmakiem przeczytałem dziś zamieszczone w
„Gazecie Pomorskiej” płatne ogłoszenie zarządu Związku Zawodowego
Pracowników Opery Nova.
Abstrahując od niezgodnej z prawdą w wielu punktach treści tej
enuncjacji, zwracam Państwu ze związku zawodowego uwagę, że taka forma
komunikacji pracowników samorządowej instytucji z organem prowadzącym
jest niedopuszczalna.
Opera Nova to największa instytucja kulturalna samorządu województwa -
z największym budżetem, największym zatrudnieniem i największym
funduszem płac. Zarówno gospodarowanie środkami na płace, jak i
racjonalizacja zatrudnienia leżą w gestii dyrekcji placówki.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-PomorskiegoTemat: mBank-weryfikacja zatrudnienia
Gość portalu: Janusz napisał(a):

> Masz racje co do informacji o zatrudnieniu jeśli nie posiada firma
> pytająca zaświadczenia wydanego przez daną firmę tylko jest to
> weryfikacja ustnego oświadczenia klienta.
> Firma wynajęta przez mBank do weryfikacji zatrudnienia ma obowiązek
> wypełnić specjalny druk, w którym zawarte są pytania np. czy firma
> posiada szyld widoczny z ulicy itp. a powoływanie się na to, że jakś
> pani jest chora to chyba troche mało poważne.
> Na 100% nikt z tej firmy nie był pod zakładem :)

Aaaaa...Czyli firma nie weryfikuje, czy klient jest pracownikiem danej firmy, tylko czy taka firma faktycznie istnieje - to juz jasne i jak najbardziej zrozumiale. A chora byla pani, ktora miala zweryfikowac istnienie firmy, a nie pracownik kadr tamze. O ile dobrze teraz rozumiem.

> A co do ochrony danych osobowych to szkoda pisać, durna ta ustawa i
> tyle, nikogo nie chroni wystarczy poszperać w interku.

No ale pesela sie nie wyszpera z imieniem matki tak latwo.

Sa paradoksy.
Kiedys czytalem jak jeden gosc sie skarzyl (sprawa praktycznie nie do zalatwienia), ze ma imie i nazwisko jak jakis poszukiwany dluznik.
Gosc cos tam robi w swojej firmie, ze go wystawiaja na stronach internetowych.

Jakis dluznik ma imie i nazwisko takie jak on, i co kolejna akcja windykacyjna czy sprzedaz dlugow - to poszukiwacze googlaja, znajduja bogu ducha winnego imiennika i wydzwaniaja na telefon firmowy poszukujac winnego pieniadze.

pomylki szybko sie wyjasniaja (juz rutynowo) ale czlowiek nie ma jak temu zaradzic - przeciez jego danych nikt nie przetwarza.
Temat: Wypowiedzenie - pilna prośba o pomoc
Pracodawca ma rację. Okres wypowiedzenia to też okres zatrudnienia i wlicza się
go do stażu.

"Przepisy kodeksu pracy nie dają podstawy do odmiennego traktowania okresu
wypowiedzenia, który jest okresem zatrudnienia tak samo jak i inne okresy pracy
pracownika u danego pracodawcy. Dlatego do stażu pracy, od którego zależy
długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, należy
wliczyć okres wypowiedzenia tej umowy, a nie tylko okres zatrudnienia do chwili
złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy bądź do chwili
rozpoczęcia terminu wypowiedzenia."
kadry.infor.pl/aktualnosci/37957,Dlugosc-okresu-wypowiedzenia-zalezy-od-stazu-pracy-u-danego-pracodawcy.html?strona=4

S.
Temat: Godziny pracy
Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie
wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, [...]

Po prostu nie zgadzasz się i tyle.

Oświadczenie które podpisałaś napewno ma jakąś datę i jest to stan na tamten
dzień, a jak sama zauważyłaś sytuacja się zmieniła i możesz zmienić oświadczenie.

Napisz w związku z tym pismo coś w ten deseń:

Mając na uwadze fakt opieki nad moim dzieckiem (imię, data ur), zgodnie z Art.
178.§ 2 KP, nie wyrażam zgody na zatrudnienie mnie w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej.
Poprzednio podpisane oświadczenie w tej sprawie uważam za nieaktualne.
Temat: Uff, trafiłam frajera !!!
em_es napisała:

> z tym frajerem to moim zdaniem przesadzilas, aczkolwiek cos w tym jest
> niby prawnie nikt nie moze zadac od kobiety oswiadczenia ze nie zajdzie w
> ciaze w jakims tam czasie, ale realnie jest inaczej
> wykonuje zawod raczej meski, i dluuugo szukalam pracy, bardzo czesto sie
> nadawalam, lepiej niz jakikolwiek inny kandydat, ale to ktorys z nich dostal
> robote - nie byli kobietami, pracodawca w swoim przekonaniu mniej ryzykowal
> a to glupie - co oni do cholery ryzykuja, zus placi nie oni - a ze mnie przez
> 4-5 miesiecy nie bedzie przy biurku, to tyle tylko, sa telefony, ciaza i
> macierzynski to nie oblozna choroba, jak mi zalezy na pracy i zdrowie moje i
> dziecka pozwoli to nie odmowie pomocy komus kto mnie zastepuje, a potem wroce
> do pracy - to jest normalne podejscie, ale chyba rzadko spotykane, to tylko
> kolejny dowod na to ze ten kraj jest nienormalny

Zgadza się płaci ZUS, ale chorobowe w ciąży (zwłaszcza te naciągane)
dezorganizuję pracę. Trzeba na czas ciąży zatrudnić równoległego pracownika
albo co zdarzyło się w znajomej firmie; dziewczę zostało zatrudnione (znalazło
frajera) i momentalnie zaszło w ciążę, żeby się nie przemęczać zaczęło chorować
(lekarz w rodzinie;)) ),pech chciał że była 10-tym pracownikiem, po
zatrudnieniu jej zastępczyni(równolegle na to samo stanowisko) szef musiał
zatrudnić BHP-owca.
Ciekawe czemu jak słyszy o zatrudnianiu to kobiet zgrzyta zębami:))??Temat: Konkursy w starostwie rozstrzygnięto ?
mniej ważne problemy?
Sie ruch zrobił na forum a chodzi o posade dla młodego człowieka, po studiach,
który pracował w starostwie za psie pieniądze przez ostatni rok. Jako stażysta
z pewnością poznał specyfikę tego stanowiska. Poza tym został zatrudniony na 3
miesiące czyli okres próby. Nie róbcie wokół tego niewiadomo jakiej sprawy.
Najgorszym rozwiązaniem byłoby gdyby młody pracownik stracił pracę, ponieważ w
tym kraju przyjęło się ze wszystko załatwia sie po znajomości.

Jesli zatrudnienie szeregowego pracownika w starostwie urosło do rangi
wydarzenia tygodnia w 40 tysięcznym mieście to zastanawia mnie gdzie pochowały
sie prawdziwe tematy. Wałki z przetargami, łamanie przez pracodawców kodeksu
pracy (dlaczego regionalna nie zajmie sie głodowymi płacami jakie otrzymują
pracownicy zarskich firm? Czy 40 ludzi zarabiających po 700 zł na rekę tyrając
od rana do wieczora to nie jest dobry temat?)
Czy nie warto poruszyc tematu oswiadczen majątkowych radnych? Po kontroli UKS
okazało sie ze spora czesc radncyh zle lub z błedami wypełnioło oswiadczenia
majątkowe. A przeciez z tego powodu cimoszewicz nie został prezydentem, co sie
potem okazało został wrobiony przez agentke z brzuchem niejaką jarucką.

A pozyskanie kasy na rewitalizacje starówki potraktowany na równi z kradzieżą
samochodu. Proporcje sie odwróciły? Przez decyzje marszałka to zary a nie
zielona dostaną pieniądze - prawie 3 mln czy to nie jest warte podkreślenia?Temat: wypowiedzenie na urlopie wypoczynkowym, POMÓŻCIE
Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę stanowi jednostronną czynność
prawną wywołującą skutek prawny w postaci rozwiązania umowy o pracę z upływem
okresu wypowiedzenia. Skutek ten następuje niezależnie od woli drugiej strony
umowy.
Zgodnie z art. 36 kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i
wynosi:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Temat: pytanie do Pana Pawła
Dzień dobry.

Kredytobiorca powinien wykazać min 3 miesięczny staż pracy. W przypadku, gdy
staż pracy jest krótszy niż 6 m-cy Kredytobiorca powinien wykazać min. 3
miesięczny okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy. Dochód jest weryfikowany
na podstawie Druku Weryfikacji Zatrudnienia – jest to formularz DomBanku, który
wypełnia pracodawca. Jeżeli
dochód będzie mogła Pani dodatkowo potwierdzić na wyciągach z Pani rachunku
osobistego (ostatnie 3 m-ce) będzie to dodatkowym atutem. Jeżeli Pani staż
pracy byłby dłuższy niż 6 m-cy a jednocześnie, u obecnego pracodawcy byłby
krótszy niż 6 m-cy to wymagalibyśmy również wcześniejsze świadectwo pracy.

Jeżeli chodzi o dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej cel kredytowania
i zabezpieczenie kredytu to wymagany będzie Odpis z Księgi Wieczystej
(ewentualnie jej przegląd przeprowadzony przez pracownika DomBanku), dokument
stwierdzający podstawę jej nabycia przez obecnego właściciela, dokumenty
potwierdzające prawo do zbycia lub obciążenia nieruchomości( w przypadku, gdy
uprawnionym do nieruchomości jest osoba trzecia niebędąca osobą fizyczną),
oświadczenie zbywcy lub umowa przedwstępna sprzedaży, dokument potwierdzający
powierzchnię domu (projekt techniczny lub decyzja o ustaleniu wysokości podatku
od nieruchomości), zdjęcia nieruchomości.

Proszę o kontakt z konsultantem DomBanku pod nr telefonu 0 801 30 50 90, tą
drogą oszacujemy na podstawie przeprowadzonej rozmowy, jakiej wysokości dochód
byłby wymagany, aby mogła Pani uzyskać wnioskowaną kwotę kredytu.

Z poważaniem,
Paweł UsielskiTemat: Zmniejszają zatrudnienie w Funai w Nowej Soli
Zmniejszają zatrudnienie w Funai w Nowej Soli
Prawie o połowę planuje zmniejszyć liczbę pracowników firma Funai
Electric Polska, zlokalizowana w strefie ekonomicznej. Oświadczenie
w tej sprawie wydał prezes firmy Shigeki Saji.
www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090318/POWIAT10/83517979
Temat: Raport: Pracodawcy werbują pracowników w sieci
Szukanie pracy poprzez Internet
to tylko strata czasu ! Dotychczas nie znalazłem w ten sposób
innego zatrudnienia niż akwizycja ubezpieczeń. Moje zamieszczone w
internecie ogłoszenia zostały przeczytane przez ca 500 osób, i nic
mi to nie dało. Wysyłanie aplikacji i umieszczanie CV w portalach
też okazało się bezproduktywne. Nadmieniam że dotychczas pracowałem
przez 26 lat, na różnych stanowiskach, w koordynacji dostaw maszyn i
zespole kasowo-skarbcowym. Również nadzorowałem oraz szkoliłem
pracowników (przez 15 lat ponad 500 osób ), oraz ukończyłem studia
ekonomiczne + 15 różnorodnych kursów. Gdy czytam obecnie te radosne
oświadczenia że bezrobocia to już nie ma, apele o powrót do pracy w
kraju to przypomina mi się przedwojenny slogan NIE ODDAMY NAWET
GUZIKA. Oraz gierkowska PROPAGANDA SUKCESU. Sądzę że wszyscy
pamiętamy jak taka propaganda sie skończyła i do czego doprowadziła.Temat: Uczelniani wieloetatowcy będą potrzebować zgody...
Najpierw kazano wszystkim składać oświadczenia - do wiadomości Rektora - ale
nic nie mówiono o potrzebie zgody Rektora na zatrudnienie dodatkowe. Jest
oczywiste i nie wymagające uzasadnień,że całe to zamiłowanie do pracy na kilku
etatach ma wyłacznie podtekst finansowy i w dodatku utrudnia rozwój naukowy
pracownika. Doktorzy nie będą robić habilitacji - bo pracują dodatkowo na
etatach. Ale wystarczy,że wezmą godziny zlecone ( co jest mniej korzystne dla
pracownika, a bardziej dla zatrudniającej go uczelni, bo nie płaci mu się wtedy
ZUS) i po kłopocie. Do czasu aż każą zeznawać kto i gdzie pracuje na zleconych.

I po co to wszystko? Nauczyciele akademiccy są zmuszani do dodatkowej pracy i
nad tym się trzeba zastanowić. jakoś ten temat nie przewija się w dyskusjach,
pokazuje się tylko ile osób dorabia. A to że muszą bo nie zarabiają
wystarczająco, to już nikogo nie obchodzi. Najlepiej na siłę sprowadzić
wszystkich do jednakowego - niskiego - poziomu finansowego,doprowadzić do
upadku szkół prywatnych i po kłopocie.Temat: USA: Coraz mniej popularne zasiłki
Nie jest to oczywiscie zaden zasilek tylko normalne ubezpieczenie
za ktore kazdy pracodawca musi placic zawsze. Kazdy zwolniony
przez firme pracownik ma do tego prawo jezeli zwolniony zostal
z przyczyn obiektywnych a nie np.za alkohol w miejscu pracy.
Mozna sie meldowac przez telefon lub wyslac specialne
oswiadczenie poczta.Czek co dwa tygodnie. 6 miesiecy lub dluzej
np.po 11 SEP.Wysokosc tygodniwa czeku zwykle 60% sredniej z roku
wstecz. Maksimum okreslone dla kazdego stanu np. dla Michigan
przy $ 600.00 tygodniwo z ostatniego roku, max. wynosi $360.00
tygodniwo. $ 280.00 dla Maryland. $ 150.00 na tydzien minimum
(Michigan)USA wchodza w okres prosperity a uszczelnienie granicy
z Meksykiem spowodowalo brak pracownikow(nielegalnych) stad
pelne zatrudnienie i spadek bezrobocia.
Wszyscy chca pracowac bo przeciez za $1000 miesiecznie sie nie
wyzyje. Workers Compensation jest oczywiscie opodatkowane od
dochodu.Temat: wychowawczy za granica
1.Czy dostane urlop wychowawczy? Nie bede tam pracowac, bede
zajmowac sie dziecmi
> . W tej chwili mam umowe na czas nieokreslony.

Tak, jeśli spełniasz poniższe warunki:"Art. 186. (129) § 1.
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie
4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się
poprzednie okresy zatrudnienia.". Spokojnie możesz wykorzystywać go
za granicą, warto tylko zostawić swój nowy adres do korespondencji w
kadrach, na wypadek gdyby coś się działo w firmie

2.> Jakie warunki musza byc spelnione, aby otrzymac urlop? Na ile
przed jego rozpoc
> zeciem nalezy poinformowac pracodawce

Trzeba po prostu napisać wniosek , Warunkiem udzielenia urlopu we
wskazanym przez ciebie terminie jest złozenie go najpóźniej na dwa
tygodnie przed planowanym rozpoczęciem, jeśli złożysz później
pracodawca sam wyznacza termin rozpoczęcia urlopu, lecz nie może on
być późniejszy niż dwa tygodnie od złożenia wniosku.

3. Urlop przy dwojce dzieci wygląda tak, że zawsze bierze się go na
najmłodsze dziecko - w twomi wypadku to nie ma znaczenia. Nie ma
specjalnych zasad dla bliźniaków, tylko macierzyński jest dłuższy.

4.Mogą zażądać od ciebie jedynie oświadczenia męża że on nie będzie
wykorzystywał urlopu wychowawczego w tym samym czasie.

PozdrawiamTemat: Wydział Zarzadzania - jeszczio raz
Znalazłem Waldek cos dla ciebie. Może wystartujesz? Zawsze to lepiej niż męczyć
się jako starszy wykładowca :)

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z
dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 385).

* Wymagane dokumenty
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Skrócony życiorys.
4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy
dydaktycznej i naukowej kandydata
6. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
7. Wykaz publikacji.
* Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Akademia Świętokrzyska - Instytut Matematyki,
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Dodatkowe informacje: e-mail: imat@pu.kielce.pl , tel.: (041) 349-62-50
* Terminy nadsyłania zgłoszeń:
o I termin- 31 sierpnia 2005r
o II termin - 15 stycznia 2006 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z
Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję
podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego oraz Dziekana.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą
podjęcia pracy w Akademii Świętokrzyskiej będzie ono podstawowym miejscem
zatrudnienia.Temat: zwolnienie lekarskie a obowiązki pracodawcy...
To teraz wypowiem się ja jako kadrowa
Kodeks pracy nie mówi nic na temat tej sprawy, ale... właściwie każda firma ma
swój wewnętrzny regulamin pracy czy regulamin wynagradzania,w których na pewno
jest podana informacja, że zarobki pracowników i warunki zatrudnienia są tajne.
Nasi pracownicy w dniu rozpoczęcia pracy podpisują oświadczenie o tajemnicy
wynagradzania. W to również wchodzi tajemnica odnośnie zwolnień lekarskich i
stanu zdrowia pracownika- ja nigdy nie mówię o ciąży nikomu (prócz przełożonego
danej osoby), jeśli dostanę zwolnienie lekarskie z kodem "B", potem wymagam
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę. Najczęściej wtedy szef już
wie o ciąży pracownicy.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że opowiadam wszystkim, na co kto jest chory i
ile dni leżał w szpitalu! I że jeszcze ma kod B!
Sama poroniłam i wie o tym tylko mój przełożony plus osoba wypłacająca
wynagrodzenia (wie, bo jej powiedziałam, ale kodu B nie miałam).Temat: !!!!!!!!!!!!!!!!Akta osobowe nauczycieli !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!Akta osobowe nauczycieli !!!!!!!!!
Mam takie pytanie czy akta osobowe nauczycieli różnią się od tych które
prowadzone są dla innych pracowników nie koniecznie pracujących w szkole? Czy
opierają się o inne przepisy jeśli tak to o jakie?

Nie dawno przejęłam obowiązki kadrowej, moja poprzedniczka w następujący
sposób układała dokumenty w teczce osobowej nauczycieli:
- w części A - znajdują się dokumenty dotyczące przyjęcia do pracy tj.
podanie, CV, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje na
dane stanowisko, świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy oraz
zaświadczenia o ukończeniu kursów szkoleń odbywających się w trakcie
zatrudnienia w szkole;
- w części B - umowy o pracę, oświadczenia o zapoznaniu się z kodeksem pracy,
z regulaminem pracy, o przetwarzaniu danych osobowych, zaświadczenia o BHP i
instruktarzu stanowiskowym, lekarskie;
- w części C - wszystkie podania o urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, o
dniu na dziecko, itp.
Co zrobić w takiej sytuacji gdy mam np nauczyciela, który został zatrudniony w
szkole w 1971 r. i nadal w niej pracuje, a jego teczka jest strasznie gruba
czy mam ułożyć dokumenty według obecnie obowiązujących przepisów czy je tak
zostawić i dalej dopinać dokumenty jak moja poprzedniczka???

Co ile lat powinno uaktualniać się kwestionariusz osobowy i oświadczenia???

Z góry dziękuję za jak najdokładniejsze odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i
proszę o pilną odpowiedź.

Pozdrawiam. :->Temat: plagiaty na studiach
www.polska.pl/aktualnosci/nauka/article.htm?id=105544

Praca dyplomowa bez ściągania
2004-05-20, 15:44
Uniwersytet Warszawski zapowiada walkę z plagiatami prac dyplomowych. Uczelnia
zaopatrzyła się już w specjalny program, który będzie wyszukiwał w pracach
fragmenty skopiowane z innych źródeł.
Komputerowy program "Plagiat" pozwala określić, jaki procent materiału w danej
pracy zapożyczony jest z innego źródła. Możliwe jest jednak zweryfikowanie
tylko treści znajdującej się w internecie. Dotychczas na polskich uczelniach
wykryto zaledwie kilkanaście plagiatów, pracownicy uczelni są jednak pewni, że
jest ich znacznie więcej. Dlatego jeszcze w tym roku większość szkół wyższych
zainstaluje specjalne oprogramowanie antyplagiatowe, które pozwoli na
zdemaskowanie nieuczciwych studentów.

Każdy autor pracy magisterskiej i doktorskiej będzie musiał oddać swoją pracę w
formie elektronicznej i złożyć pisemne oświadczenie, że praca została napisana
samodzielnie. Jeśli program udowodni plagiat, student będzie musiał napisać
pracę ponownie, a pracownik naukowy może nawet stracić zatrudnienie.

Pierwszą uczelnią w Polsce która wprowadziła ten sposób walki z nieuczciwością
studentów i pracowników jest Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Na Uniwersytecie Warszawskim program będzie weryfikował prace od czerwca.
Temat: Pożyczka na dowód w PKO BP. Ostrzegam !!!
Jakbys mial u nich konto to by nie sprawdzili zatrudnienia bo by
mieli czarno na bialym jakie masz wplywy na konto (pobory) ale skoro
jestes klientem ktorego nie znaja to jest oczywiste, ze musza
potwierdzic wiarygodnosc danych napisanych na oswiadczeniu. Byli by
naiwni jakby tego nie robili. Na dowod (oswiadczenie) znaczy bez
zaswiadczenia z pracy, czyli obowiazek potwierdzenie dochodu dla
twojej wygody bank bierze na siebie, ty przy jednej wizycie
spisujesz umowe i odbierasz gotowke a bank potwierdza dane z
oswiadczenia i ci pozyczke udziela. Skoro chcieli dane ktorych nie
byles w stanie im podac nalezalo sie wycofac i zrezygnowac ale nigdy
nie podawac falszywych informacji takiej instytucji jaka jest bank.
Osobna kwestia jest to ze pracownik banku mogl podejsc do tego
bardziej po ludzku, zaprosic, porozmawiac, wytlumaczyc, moze cos
zaproponowac tym bardziej ze to byla mala kwota. Widocznie wczesniej
mieli zle doswiadczenia ze tak postapili.Temat: powiatowe urzędy pracy
Nie wiem gdzie Pan mieszka, ale to co Pan pisze to raczej nadobowiązkowość
pracowników. Pracuję w PUP, co prawda w innym dziale niż ewidencja świadczeń,
ale moja wiedza jest na tyle dobra z tego zakresu, że z całą odpowiedzialnością
twierdzę, że wyrejestrować z PUP osobę bezrobotną za podjęcie pracy może mama,
tato, (w każdym razie ktoś z rodziny)- pisząc oświadczenie pisemne. Osoba
bezrobotna może takie oświadczenie napisać i wysłać pocztą do PUP - także
będzie uwzględnione. Równiez pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnienie w
ciągu 7 dni. W praktyce wystarczy zgłoszenie jednej ze stron. pozdrawiam.Temat: Zatrudnienie w firmie męża, a ZUS
Zatrudnienie w firmie męża, a ZUS
Cześć!
Była już mowa o kontrolach z ZUS u pracodawcy, u pracownika.
Ja sama pracuję w trzech firmach na umowę o pracę i mam własną działalność.
W jednej firmie pracodawcą jest mój mąż (mamy intercyzę). Mam zarejestrowaną
umowę o pracę, zakres obowiązków, itp., on opłaca wszystkie składki.
Jak to jest? Ktoś pisał, że do kontroli w ZUS trzeba przedstawić
oświadczenie, że nie jest się spokrewnionym z księgową i właścicielem. Nie
można odpłatnie pracować dla męża? Jak pisałam mamy intercyzę, ale mieszkamy
razem.
Bardzo proszę o wszelkie informacje.Temat: pomozcie!!!
Hmm, dali Ci na piśmie potwierdzenie "chęci zatrudnienia" więc chyba jednak chcą
Cię przyjąć? Jako "przyszły - były" pracownik konkurencji prawdopodobnie jesteś
łakomym kąskiem.
Dla mnie sprawa wygląda dość bezpiecznie - mając ten papier, podpisany przez
członka zarządu, w razie niewywiązania się Spółki .... S.A. ze złożonego
oświadczenia woli spokojnie mógłbyś sadownie domagać sie odszkodowania - i na
moje oko, dostałbyś je.

Nawet jeśli dokument został podpisany niezupełnie zgodnie z KRS (zasadniczo
powinien być podpis dwóch członków Zarządu, lub członka i prokurenta - chociaż z
drugiej strony, facet równie dobrze moze miec pełnomocnictwo do jednoosobowej
reprezentracji). Więc nawet jeśli reprezentacja była niepełna - to i tak masz
spore szanse na odszodowanie.

Oni sobie z tego z pewnością zdają sprawę - więc ja bym tą "deklarację
zatrudnienia" przyjeła za dobrą monetę.

powodzenia.Temat: AHE walczy!
PS ponoć coś poprawili
Oświadczenie władz UŁ:

"Informacje podane w artykule są niepełne. W przeddzień publikacji, w
rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej, Dziekan Wydziału poinformowała, że
w obecnej chwili, po zatrudnieniu od 1 października 2009 roku kilkorga nowych
pracowników (profesorów
i doktorów informatyki), wydział posiada kadrę wymaganą przez przepisy do
prowadzenia studiów na kierunku informatyka. Również stosunek liczby studentów
do liczby pracowników, po przyjęciu byłych studentów AHE, spełnia z naddatkiem
wymagania ustawowe.
Ze spokojem oczekujemy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."
Temat: Na UŁ jak na AHE
oswiadczenie UŁ i komentarz
"W związku z artykułem, który ukazał się w łódzkim dodatku do Gazety
Wyborczej z dnia 8.10.2009 roku, władze Wydziału Fizyki i Informatyki
Stosowanej UŁ oświadczają:

Informacje podane w artykule są niepełne. W przeddzień publikacji, w
rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej, Dziekan Wydziału poinformowała, że
w obecnej chwili, po zatrudnieniu od 1 października 2009 roku kilkorga nowych
pracowników (profesorów
i doktorów informatyki), wydział posiada kadrę wymaganą przez przepisy do
prowadzenia studiów na kierunku informatyka. Również stosunek liczby studentów
do liczby pracowników, po przyjęciu byłych studentów AHE, spełnia z naddatkiem
wymagania ustawowe.
Ze spokojem oczekujemy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziennikarz Gazety cytował fragment raportu PKA, my pozwolimy sobie
zacytować inny fragment z tego samego raportu:
..pozwalają studentom spotkać się z zastosowaniami informatyki, jakich nie
mieliby okazji poznać na żadnym innym kierunku uniwersyteckich studiów
informatycznych. (...) Byłoby wielką stratą, gdyby taka oferta edukacyjna
miała nagle przestać istnieć."

Wnioski: a więc UŁ jest w identycznej sytuacji jak AHE. Ahe tez miała kadre i
mimo to Kudrycka natychmiast rozpędziła studentów. Oczekuje identycznej
sytuacji na UŁ. Oczekuje że w takim razie wszystkie uczelnie będą traktowane
tak samo i Kudrycka równiez zamknie informatyke na UŁ z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. Jesli tak się nie stanie należy domniemywać że
zamkniecie informatyki na AHE było zemstą i polityczną zagrywką.Temat: Odprawa
art. 92 (1) kodeksu pracy:

par. 1 "pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z
tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy
ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje
odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia."

par. 2 "pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć
do niej prawa"

To przede wszystkim nie jest odprawa za przepracowane lata i nie ma
związku z tym, ile kto pracował, ale czy został zwolniony ze względu
na przejście na rentę. Nie ma tu znaczenia to, ile razy ktoś na
rentę przechodził podczas swojego zatrudnienia.

Informację o wypłaconej odprawie rentowej umieszcza się zwykle na
świadectwie pracy (najczęściej w pkt. 6 "Informacje uzupełniające").
Dodatkowo przy ewentualnej wypłacie tego świadczenia, pracownik musi
złożyć oświadczenie, że nigdy wcześniej nie otrzymał odprawy
rentowej ani emerytalnej.

Zatem podsumowując, zgodnie z przepisami kodeksu pracy tato nie może
otrzymać kolejnej odprawy rentowej.

Pozdrawiam,
Specjalista ds Personalnych i PłacTemat: Bardzo pilne - wychowawczy a wypowiedzenie umowy
Dziękuję Wam bardzo za szybkie odpowiedzi. Dodam, że pracodawca nie ma podstaw
by mnie zwolnić, jeśli chodzi o przytoczone przez Was przyczyny.W czasie ciąży
byłam na zwolnieniu, bo sam pracodawca mnie o to prosił. Prawniczka na szkole
rodzenia powiedziała mi, że można kogoś zwolnić jeśli w ciągu ostatniego pół
roku naruszył on warunki zatrudnienia lub popełnił jakieś wykroczenia. Ja
siedziałam na zwolnieniu, tak więc nic takiego nie zrobiłam. W KP jest napisane:
"Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą,
gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego
treścią.
Wypowiedzenie na piśmie jest dokonane w chwili doręczenia pisma adresatowi w
sposób bezpośredni, czyli do rąk pracownika bądź osoby upoważnionej do
działania w jego imieniu, lub w dniu w którym adresat listu przesłanego pocztą
mógł zapoznać się z jego treścią." Z tego wnioskuję, że jeśli nie odebrałam
listu, to wypowiedzenie nie weszło w życie. Mam rację.
Pozdrawiam
AniaTemat: Urlop wychowawczy
Po powrocie do pracy powinnaś dostać do wypełnienia takie
oświadczenie:
Oświadczam, że:
1.W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody*) na pracę ponad 8 godzin na dobę (art. 148
pkt 3 k.p.).
2.W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody*) na:
pracę w godzinach nadliczbowych,
zatrudnianie w porze nocnej,
zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy,
delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 k.p.).
3.W związku z wychowywaniem dziecka/dzieci do 14 lat zamierzam/nie
zamierzam*) korzystać ze zwolnienia od pracy na dwa dni z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.).

.................................................

( podpis pracownika)

Oświadczam, że jestem jedynym rodzicem mojego(ich) dziecka/dzieci
korzystającym z uprawnień wskazanych w oświadczeniu.Temat: Czy redaktor Terlikowski z ŁRzepy zaprotestował
odpowiedz
cytatem

"To nowatorska interpretacja konkordatu przedstawiona właśnie przez biskupa
Tadeusza Pieronka, szefa Kościelnej Komisji Konkordatowej. Oto obie komisje -
kościelna i rządowa - ze słusznej zasady, że państwo nie może mieć wpływu na
obsadę stanowisk duchownych (od wikariusza do biskupa), wysnuły znacznie dalej
idący wniosek: że już sam fakt zatrudnienia kogoś przez katolicką instytucję
naukową zwalnia z przestrzegania prawa. Taki wykładowca, w odróżnieniu od swoich
kolegów ze świeckich uczelni, nie będzie musiał składać oświadczenia lustracyjnego.

Idąc dalej wytyczoną przez komisję drogą, należałoby - w imię pełnej autonomii
Kościoła - zwolnić pracowników katolickich uczelni z innych zobowiązań wobec
państwa. Choćby z płacenia podatków.

Absurd? Być może. Ale zadowolone są obie strony. Zarówno Kościół - niechętny
lustracji, jak i rządzący - zabiegający wciąż o jego poparcie.

Problem polega jednak na tym, że ta decyzja nie służy dobrze ani władzy, ani
Kościołowi. Władza bowiem pokazała, że dla interesu politycznego gotowa jest
rezygnować z ustalonych przez samą siebie zasad. Kościół hierarchiczny natomiast
po raz kolejny pokazał, że nie jest gotowy do lustracji i zrobi wszystko, by się
nie oczyścić z grzechów przeszłości."
www.rzeczpospolita.pl/dodatki/druga_strona_070425/druga_strona_a_2.html
Temat: Ciążą i wielki wielki problem-pomocy!!!
polecam forum samodzielna mama.
śmiało podpisuj u notariusza oświadczenie - prawnie nie będzie ono nic warte - a
właściwie przypuszczam, że żaden notariusz się nie zgodzi na takie cuś. matka
się nie może zrzec alimentów, alimenty są na rzecz dziecka
co zaś do pracy w jego firmie, jeżeli masz jakichkolwiek świadków, że tam
pracowałaś, od razu śmiało idź do sądu pracy. obowiązkiem PRACODAWDY jest
podpisać z pracownikiem umowę o pracę w ciągu iluśtam dni od podjęcia tej pracy,
więc jeśli tego nie zrobił, a jesteś w stanie mu udowodnić, że pracowałaś w jego
firmie (może masz jakieś dokumetny podpisane przez siebie jako pracownika tej
firmy lub cokolwiek w tym stylu) to tak jakbyś miała umowę w ręku.
podczas ciąży nie można rozwiązać umowy o pracę i przysługuję Ci podczas urlopu
macierzyńskiego zasiłek wys. wynagrodzenia. (nie wiem jak to jest z umową na
czas określony i innymi sposobami zatrudnienia).
ja polecałabym zacząć od wyskrobania pieniędzy na dobrego prawnika, naprawdę
warto. ja nie jestem prawnikiem, więc podane przeze mnie informacje mogą być
nieścisłe. ale z grubsza rzecz ujmując Twój były gada kompletne brednie, tylko
by Cię zastraszyć, co, jak możesz się przekonać po lekturze "samodzielnej", jest
tyleż znamienne, co typowe, dla pewnego typu ludzi.
zapytaj prawnika co sądzi o rozwiązaniu: ustalenie ojcostwa przez sąd, przy
jednoczesnym odebraniu wszystkich praw rodzicielskich - uprawni to dziecko do
otrzymywania alimentów i oszczędzi być może wielu problemów związanych z
utrudniającym życie Tobie i dziecku tatusiem.

serdecznie pozdrawiam
Temat: Podpisać czy też nie,...
Podpisać czy też nie,...
Witam,

Po krótce przedstawię sytuację: od 1.10.2004 do 01.04.2006 miałem w firmie
umowę na pół etatu (w rzeczywistości pracowałem 15-16 dni w miesiącu po 12
godz. dziennie).Od 01.04.2006 został dodany aneks - pełen etat na czas
nieokreślony.Pracuję nadal w opisanym powyżej trybie. Nigdy nie zostałem
wysłany na urlop, a teraz zostałem postawiony przed następującym faktem:

Mam podpisać oświadczenie (tu pragnę podkręślić, iż mam wpisać datę
zatrudnienia!!!) o następującej treści:

"Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2002r. Dz.U.02.135.1146 art.5 pkt.3 nie
tworzy się funduszu świadczeń socjalnych i nie będzie wypłacane świadczenie
urlopowe"

Co to w praktyce dla mnie oznacza? Co z zaległym urlopem? W woli uściślenia
firma zaczęła w popłochu "załatwiać" wszelkie papierkowe sprawy po tym jak
została zaskarżona przez dwóch byłych pracowników właśnie o wypłatę m.in.
nadgodzin, uregulowania urlopów itp.

Będę wdzięczny za wszelką okazaną pomoc.Temat: Pożyczka na dowód w PKO BP. Ostrzegam !!!
kredyt na dowód nie oznacza, że masz nie mieć dochodu, czyli zatrudnienia - bank
musi się zabezpieczyć w przypadku zaprzestania spłaty przez klienta - musi mieć
co zająć ( czyli wynagrodzenie). Przy takiej ofercie "na dowód" ( najczęściej do
określonej kwoty kredytu)klient na miejscu wypełnia oświadczenie o dochodach (
które jest weryfikowane telefonicznie przez pracownika banku). Jeśli miałbyś
konto w tym banku pewnie weryfikacja nastąpiłaby po wpływach na rachunek. A tak
podając firmę w której nie pracujesz - nastąpiła -wg prawa- próba wyłudzenia.Temat: Ursus - przedszkole na Wapowskiego naciąga?
A co ma do tego pani przedszkolanka? Biuro edukacji zostawia tego typu kwestie
do regulacji dzielnicom i tam należy składać ewentualne skargi. Też mieszkam w
Urusie i wiem, ze kryterium przyjęcia do przedszkola publicznego jest conajmiej
niejasne. Odopadają dzieci studentów i pracownikow naukowych , bo Ci są zajeci
mniej niż 8h dziennie. Mamy ktore żyją w separacji a nie maja jeszcze
orzeczonego rozwodu nie są traktowane jako samotne.
Patrząc jednak z drugiej strony ty i mąż pracujecie na pełnym etacie i należy
wam sie miejsca, ale jeśli nie potwierdzisz zatrudnienia to możesz przegrać z
panią ktora wpisze do karty nieprawdziwe dane. Jej dziecko dostanie miejsce a
nie twoje... Dlatego nawet rozumiem gminę, zęby oświadczenia rodziców jakoś
weryfikować. Moja córka nie chodzi do przedszkola w Urusie, bo żadne nie
spełniało moich oczekiwań. Zapisałam ja na Ochocie gdzie nikt nie chciał
żądnychj druczków , potwierdzień, podpisów. Ważny był pesel dziecka data
urodzenia i nazwisko.
Temat: Renesans specjalisty ds. bhp
Praca z a piątke
Specjalista ds. BHPObowiązki
Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej, poszukujemy
osoby na stanowisko Samodzielnego Specjalisty ds. BHP

Zadania:
Nadzorowanie i kontrola warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska na terenie faza kładu produkcyjnego w Łodzi,
Opracowanie i wdrożenie działań podnoszących świadomość pracowników
w dziedzinie BHP,
Prowadzenie i kontrola szkoleń i instruktarzy stanowiskowych,
Nadzorowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową,
Prowadzenie dokumentacji,
Nadzorowanie pracy podwykonawców.

Wymagania
Min. 2 - letnie oświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w
zakładzie produkcyjnym (min. 50 osób),
Praktyczna znajomość przepisów BHP,
Dobra znajomość języka angielskiego,
Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP,
Prawo jazdy kat. B
Obsługa komputera.

Korzyści
Nasz klient oferuje możliwość rozwoju zawodowego w stabilnej firmie,
pracę w międzynarodowym środowisku oraz atrakcyjne warunki
zatrudnienia
Temat: Urzędniczy ciąg do marzenia
Łobuzowi się udało.Konsekwencje poniosła niewinna jego współpracownica.
W tej firmie "etaty" formalne lub nie to norma, szczególnie w pionie
technicznym."Wziątki" od wykonawców czy zarządców wpisane są w koszty ich
działalności.A "lojalki"- oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu u nich,
wymyślone przez dowódcę tego bajzlu zakrawają na kpiny.Często występują
sytuacje w których nie wiadomo czyje barwy reprezentuje pracownik administracji
(GZNK) tak mu się role mylą.Temat: Opieka nad dzieckiem.
no przeoczyliście nieco, ja pracownikom przy zatrudnieniu dawałam wszelkie druki
do wypełnienia, w tym oświadczenie o korzystaniu lub nie z powyższego przywileju
Temat: IBM radzi sobie z pozwem twórców Unixa
poza tym, chyba nie ma takiej firmy, ktora przy zatrudnianiu nowego pracownika
nie podsuwa mu do podpisania oswiadczenia, ze to firma jest wlasnoscia ew.
patentow, a nie pracownik. tak wiec jezeli slychac o procesie o zlamanie
patentu, to jest to firma vs firma.
Temat: jak bank sprawdzają zatrudnienie?

banki odstepuja od zaswiadczen !!!

wystarczy np. oswiadczenie o dochodach............

najczesciej dzwonia i potwierdzaja zatrudnienie i dochod !!!!

NP. EUROBANK WYSYLA PRACOWNIKA DO PRACY I SPRAWDZA CZU FIRMA ISTNIEJE I CZY
PRACUJESZ TAM!!!!!
Temat: zwolnienie z pracy z przyczyn politycznych
Jeśli pracodawca porusza ze swoją pracownicą problemy polityczne i na tym tle
dochodzi do konfliktów oraz nękania i zastraszania pracownika, to takie
działanie kwalifikuje się jako mobbing.
Pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. (Art.
94/3 par.3) Pracownik może także rozwiązać z powodu mobbingu stosunek pracy bez
wypowiedzenia. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno
nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy
(konkretnie - rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu).
Pracodawca nie może zwolnić pracownika (rozwiązać umowy o pracę bez
wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym) bez usasadnionej przyczyny. Może
wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, w tym momencie rozpoczyna bieg termin
wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące w przypadku zatrudnienia na czas
nieokreślony lub 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia na czas określony.
Pracownik w okresie wypowiedzenia z reguły ma obowiązek świadczenia pracy oraz
przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Jeśli pracownik uzyska zwolnienie
lekarskie w dniu kiedy otrzymał wypowiedzenie z pracy, bieg terminu
wypowiedzenia zostaje wstrzymany.
Od wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu pracy
w terminie 7 dni.
Coś takiego jak odprawy dziś już nie funkcjonuje, chyba, że dotyczy pracowników
zwalnianych w ramach tzw. zwolnień grupowych.
Każdy pracownik, który uważa, iż wypowiedziano mu lub rozwiązano z nim stosunek
pracy bez uzasadnionego powodu, może odwoływać się do sądu pracy, a także
wnieść pozew o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za nieuzasadnione
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Prawdopodobieństwo wygrania sprawy zależy od merytorycznego przygotowania się
do procesu, przestrzegania odpowiednich terminów, a także od uzyskania pomocy
adwokata lub radcy prawnego lub też jego osobistego udziału w sprawie.
Dochodzenie swoich spraw w sądzie wymaga wielkiej cierpliwości, ponieważ
postępowanie sądowe z reguły bywa przewlekłe, wiążą się z tym często także
spore koszty, zwłaszcza w przypadku korzystania z usług płatnego pełnomocnika
procesowego.
Na proces sądowy należy być odpowiednio przygotowanym.Temat: Do Pana Andrejewww!!!!
Coś na to poradzimy.Zobaczmy zatem co mówi Kodeks Pracy :

Art. 32.

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

1) okres próbny,

2) skreślony,

3) czas nie określony.

Art. 36.

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest
uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oznacza to, że może Pani rozwiązać umowe na czas nie określony z zachowanym
okresem wypowiedzenia.W Pani przypadku okres wypowiedzenia umowy o prace wynosi
1 miesiąc.Jeżeli chce Pani rozwiązać umowe o prace z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, proszę złożyć stosowne podanie do rąk pracodawcy.

Na podstawie art.30 K.p. ma Pani pełne prawo rozwiązać umowe na czas nie
określony z pracodawcą na mocy porozumienia stron.Wówczas nie obowiązuje tutaj
okres wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy za porozumiem stron oznacza wspólne
zgodne oświadczenie pracownika i pracodawcy.Umowa rozwiązuje się ze skutkiem
natychmiastowym jeśli pracodawca z pracownikiem dojdą do pisemnego porozumienia.
Obecnie porozumienie stron jest najkorzystniejszym dla pracownika sposobem
rozwiązania umowy o prace.Nie rodzi to żadnych konsekwencji na świadectwie
pracy i umowe taką można rozwiązać nawet w tym samym dniu ( jeśli zgodzi się na
to pracodawca ).Można tutaj że sposób rozwiązania umowy zależy od oczekiwania
do prawa do zasiłku dla bezrobnotnych.W przypadku rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem obowiązuje karencja 180 dni ( trzeba czekać 180 dni na
zasiłek ), w przypadku porozumienia stron 90 dni.

Tak na koniec : zachęcam do miłej, szczerej i konkretnej rozmowy z pracodawcą,
być może zgodzi się na ugode i szybko uda się umowe rozwiązać.

Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można pobrać z tego linku :

www.pracuj.pl/_files/GP-wzor-Podanie_w_sprawie_rozwiazania_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.doc
Temat: Skarga na hutę
Konsternacja...
Po przeczytaniu tego artykułu mam jeszcze gorsze zdanie o Panu Marku Wójciku. Ja bym chciał przypomnieć, że przewodniczacy hutniczego związku zawodowego "Solidarność" chciał zapewnić pracownikom gorsze warunki od oferowanych przez Donbas - to są fakty. Każdy chyba pamięta jak Pan się ściskał w Poraju z Hindusami i ze łzami w oczach musiał odmmówić podpisania pakietu socjalnego (na zewnątrz czekali hutnicy, aby sobie "porozmawiać" w razie decyzji sprzecznej z wolą pracowników)... Przypomnę, że ten pakiet to było 5 lat gwarancji zatrudnienia dla pracowników, później zwiększone po dramatycznym finiszu MSP do 7 lat, do tego 130 zł podwyzki i ok. 2 tysięcy zł bonusu prywatyzacyjnego dodanego w ostatniej chwili do oferty pakietu socjalnego - i tylko dlatego, aby ten pakiet w porównaniu do Donbasu nie był żenujący. Kazdy to Panu pamięta Panie Wójcik... Dla porównania Donbas dał 10 lat gwarancji zatrudnienia, bonus prywatyzacyjny zależny od przepracowanej ilości lat (bardzo często ponad 2 tysiące zł) oraz podwyżkę o 300 zł. Nie wspomnę, że pakiet inwestycyjny był bez porównania na korzysć Donbasu.
Oczywiście teraz chce Pan zabłysnąć i jako jedyny przewodniczacy zwiazku zawodowego pisze donos (bo jak to nazwać?) - jakoś inni przewodniczacy zz tego nie robią... Nawet z wpisów na forum widać, że nie ma powodów do obaw i żadnej paniki. Natomiast wielka szkoda, że nie wspomniał Pan jak kurczy się zwiazek zawodowy, któremu Pan jeszcze przewodniczy. Był najwiekszy na hucie jeszcze przed jej przejęciem, a teraz znika w oczach. To Pan zatopił zakładową "Solidarność" i ponosi za to pełną odpowiedzialność... To już nie pierwszy popis Pańskich działań i decyzji... Był Pan posłem III kadencji z ramienia AWS, bardzo pamiętnej kadencji dla miasta i regionu... Wówczas straciliśmy status miasta wojewódzkiego... Nie słyszałem, aby Pan bronił Częstochowy... Czy zapewni Pan, że "nie przyłożył" ręki do jej degradacji? (wówczas cały AWS puścił Czestochowę z torbami)... Działalność jak na posła mniej niż skromna orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny3kad Jak widać przez 4 lata nie przepracował się Pan w Sejmie i ten nawyk Panu jak widać pozostał do dziś. wówczas 24 wypowiedzi z trybuny sejmowej, 3 interpelacje, 1 zapytanie, żadnych (!) pytań i oświadczeń... I Pan ma jeszcze czelność decydować o czymkolwiek... Powinien Pan zabrać zabawki i zmienić piaskownice, bo w tej już wystarczająco nabałaganił...
Temat: Anglicy nie chcą Olisadebe.
Olisadebe - masz złych doradców!
Z całym szacunkiem dla sympatycznego Olisadebe i jego ośmiu bramek w
eliminacjach, powinien chyba zmienić doradców.

Nie podzielam oburzenia większości forumowiczów na złe traktowanie Olego. Klub -
jak każdy pracodawca - ma święte prawo do przemyślenia decyzji o zatrudnieniu
pracownika, nawet jeśli ten przeszedł wszystkie testy i ma odpowiednie
kwalifikacje. Ma też prawo jednocześnie rozmawiać z wieloma zawodnikami oraz
blefować w dowolny sposób, nie ma w tym nic złego, nie jest to moim zdaniem
nieetyczne, zwłaszcza, że Bruce nigdy nie ukrywał, że Olisadebe nie jest dla
niego numerem 1.

Rozgoryczenie Olisadebe, że nie został kupiony od ręki jest może i zrozumiałe
ale okazywanie go w taki sposób uważam za nieprofesjonalne. Po tym jak rozesłał
do prasy oświadczenie, że czuje się źle traktowany i jeśli do dzisiaj nie
dostanie umowy to wraca do Aten, bardzo bym się zdziwiła gdyby Birmingham brało
go jeszcze po uwagę. Bo tak się nie zachowuje człowiek szukający pracy.
Zwłaszcza jeśli jego pozycja negocjacyjna jest dość słaba (drugi na liście) a
alternatywa mało atrakcyjna (powrót do Aten). Do Olisadebe akurat trudno mieć
pretensje ale gdzie był jego agent?

Olisadebe i jego obóz strzelili sobie pieknego samobója, blefować i straszyć
trzeba umieć, trzeba umieć też właściwie ocenić swoją i drugiej strony pozycję
w negocjacjach. Przecież od początku było widać, że klubowi mniej zależy na
Olim niż Olemu na klubie. Naprawdę szkoda mi Olego w tym wszystkim, nie ma
doświadczenia w tych sprawach (bo niby skąd ma mieć) i niepoważnych
współpracowników, którzy nie wytłumaczyli mu czego można się spodziewać.
Temat: aneks do umowy...
Z Kodeksu Pracy:

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony
jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

(...)

Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do
wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli
pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy
lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego
wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie
złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że
wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub
płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego
pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o
odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w
razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami
pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie
przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego
wieku.

Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o
którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników
zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik
należy,

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień
koniecznych do jej wykonywania.
Temat: Jakie dokumenty przy umowie o pracę?
Odpowiedź na Towje pytanie zawiera się w art.22'kp.Oto jego treść:
Art. 221. [Udostępnianie danych osobowych] [8] § 1. Pracodawca ma prawo żądać
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.(chodzi tu o świadectwa)
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych
osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia
osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych
osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1
i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w
tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
Ponadto musisz praedsatwić zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza
medycyny pracy)o zdolności do pracy na danym stanowisku.
Natomiast pracodawca oprócz umowy o pracę ma obowiązek przedstawić Ci
informację o warunkach zatrudnienia tj.
Art.29§3kp.
Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu
pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym
oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku
ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i
czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez
pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w
pracy.
Temat: Orlica z Kontry w Uniesieniu Ela G.D MZK
1.Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców poprzez wykazywanie
faktycznych godzin rozpoczynania i kończenia pracy w kartach ewidencji czasu
pracy.
2.Zaniechanie planowania w harmonogramach pracy kierowców krótszego niż 11
godz. odpoczynku dobowego oraz podejmowania przez nich pracy w tej samej dobie
pracowniczej.
3.Zaniechanie ponownego zatrudniania kierowców w tej samej dobie pracowniczej.
4.Wyrównanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom,
którzy podejmowali prace w tej samej dobie pracowniczej w okresach obejmujących
roszczenia pracownicze.
5.Wykazywanie w kartach ewidencji czasu pracy ilości godzin nadliczbowych w
poszczególnych dobach pracowniczych.
6.Przestrzeganie zasady przeciętnego, pięciodniowego tygodnia pracy w okresie
rozliczeniowym.
7.Zaniechanie zawierania umów zleceń z pracownikami w sytuacji, gdy charakter
wykonywanych prac nosi znamiona stosunku pracy.
8.Pobieranie od kierowców pisemnych oświadczeń potwierdzających zatrudnienie w
tym charakterze u innych pracodawców.
9.Zapoznanie kierowców z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców.
10.Zaniechanie wprowadzania zmian do ZUZP w drodze decyzji pracodawcy, bez
zachowania obowiązującego trybu w zakresie przyznawania nagród z funduszu
nagród.
11.Przestrzeganie obowiązku zasięgania opinii zakładowych organizacji
związkowych zakresie przyznawania nagród pieniężnych pracownikom za wzorowe
wypełnianie obowiązków.
12.Terminową wypłatę świadczeń urlopowych pracownikom, tj. w ostatnim dniu
poprzedzającym wykorzystanie 14 kalendarzowych dni urlopu.
13.Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy w zakresie uzgadniania
ze związkami zawodowymi wypowiedzenia bądź rozwiązywania stosunku pracy z
pracownikami ( członkami zakładowych organizacji związkowych) podlegających
szczególnej ochronie prawnej.
14Niezwłoczne przedstawienie związkom zawodowym informacji pisemnej dot. wykazu
podwyżek płac pracowników dokonanych w 2006 r. w poszczególnych grupach
zawodowych.
15.Podięcie negocjacji z Radą Pracowników w celu ustalenia porozumienia dot.
zasad informowania i przeprowadzania konsultacji z w/w Radą.
16.Podjęcie działań mających na celu eliminowanie sytuacji mogących być
kwalifikowane, jako lobbing bądź dyskryminacja.
17.Powołanie w skład komisji bhp pracowników reprezentowanych przez wszystkie
zakładowe organizacje związkowe.
18.Powołanie w skład zespołu powypadkowego przedstawiciela pracowników
wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów.
19.Przestrzeganie postanowień obowiązującego ZUZP w zakresie umożliwiania
organizacjom związkowym uczestnictwa w kolegium dyrektora zakładu.
Temat: czy pracownik samorządowy może prowadzić
vitmik napisał:

> on ma umowę na czas nieokreslony i z tego co wiem to własnie takiej klauzuli o
> zatrudnieniu na innym etacie nie podpisywał.
> wiec teoretycznie moze zalozyc biznes, tylko nie wie jak o tym mowia przpeisy o
>
> prawie samorządowym.
> moze jakis urzednik tutaj smigajacy moglby pomóc? albo jakas kadrowa?;)

Art. 2. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) dodaje się art. 18a w brzmieniu:
"Art. 18a. 1. Pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik samorządowy jest obowiązany określić jej charakter. Obowiązany jest on również składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany złożyć pracodawcy samorządowemu w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
4. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.".
www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1806.htm
samorzad.pap.com.pl/?bez_id=607071346482752&dzial=naszesprawy&poddzial=&d=607071346482752
Temat: Gdzie dostanę lepsze warunki...?
Nie ma szans więcej niż 150 tys. w CHF ŁĄCZNIE z doliczonymi ubezpieczeniami i
prowizjami, czyli w praktyce do kilku tys. mniej.

Cytując :

" W przypadku Kredytu Hipotecznego i Kredytu Konsolidacyjnego, gdy kwota
kredytu nie przekracza 300 tys. złotych i wkład własny Klienta w Wartości
Inwestycji wynosi min 30% (musi zostać wniesiony przed uruchomieniem kredytu)
(...) dopuszcza się zastosowanie Uproszczonej Procedury, której warunki są
następujące:

a) do wyliczenia Zdolności Kredytowej wystarczającym jest złożenie
oświadczenia Klienta o wysokości osiąganego dochodu (zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załączniki nr 11a, 11b,11c, 11d, 11e do niniejszej Instrukcji),
b) w przypadku dochodu osiąganego z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej wraz z oświadczeniem o osiąganym dochodzie wymagane jest:
o oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS,
o oświadczenie o niezaleganiu wobec US,
o dokumenty rejestrowe firmy (REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej),
o oświadczenie o braku zajęć komorniczych i egzekucyjnych na rachunku,
o oświadczenie o braku zmian w dokumentach rejestrowych firmy.
c) weryfikacja oświadczenia o osiąganych dochodach następuje wyłącznie na
podstawie potwierdzenia faktu zatrudnienia, obowiązywania umowy cywilno-
prawnej, kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa
rolnego zgodnie z zasadami przyjętymi w Banku; w przypadku dochodów osiąganych
za granicą weryfikację oświadczenia zastępuje się przedłożeniem przez
Wnioskodawcę wyciągu z rachunku bankowego z okresu 6 miesięcy potwierdzającego
wysokość i regularność osiąganych dochodów;
d) w przypadku zastosowania procedury uproszczonej dla Pożyczki
Hipotecznej obligatoryjne jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci wskazania
pierwszego uposażonego z polisy ubezpieczenia na życie (jedynie w towarzystwie
ubezpieczeniowym, z którym Bank posiada podpisaną umowę o współpracy w tym
zakresie). "

Jeśli o owych 170 tys. w CHF słyszałeś od pracownika placówki, dziwi mnie to,
ponieważ na ogół w filiach SCB pracują dość kumaci ludzie.
Temat: Zwolnili ludzi w nocy i wywieźli z firmy
Komunikat ze strony firmy Lear
Piątek 06.02.2009
Oświadczenie Lear Corporation Poland II Sp. z o.o
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat redukcji
zatrudnienia w Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. w Tychach, pragniemy
poinformować, że konieczność grupowych zwolnień części pracowników została
spowodowana trudną sytuacją rynkową, która w ostatnich miesiącach dotknęła
wiele firm branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Planowana redukcja zatrudnienia obejmuje grupę 300 pracowników, tj. około 15
proc. naszej załogi. Do dn. 05.02.2009 r. wypowiedzenia zostały wręczone 225
pracownikom. Zwolnienia zostały przeprowadzone z zachowaniem wszystkich
wymaganych procedur i przepisów prawa. O zamiarze ich dokonania w wymaganym
terminie powiadomiony został Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. O sytuacji na
bieżąco informowani są również przedstawiciele strony społecznej.

Uwypuklany w doniesieniach mediów fakt wręczenia części wypowiedzeń podczas
nocnej zmiany wynika z trójzmianowego trybu pracy zakładu. Zwolnienia
proporcjonalnie objęły pracowników zatrudnionych na wszystkich zmianach, a
wypowiedzenia zostały im wręczone w trakcie ich trwania. W porze nocnej
otrzymało je ok. 60 pracowników.

Pragniemy podkreślić, że – niezależnie od związanych z tym niedogodności -
zarówno procedura związana ze zwolnieniami grupowymi, jak i formuła ich
przeprowadzenia, były w pełni zgodne z wymaganymi przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa.

Dyrekcja Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. robi wszystko, by
zminimalizować negatywne skutki zwolnień grupowych. Wszyscy zwolnieni
pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, pomocnych w
znalezieniu nowego zatrudnienia. Przygotowano również informację o ofertach
pracy, z których może skorzystać znacząca część zwolnionych osób.

Dyrekcja Lear Corporation Poland II Sp. z o.oTemat: pomożecie?
Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość dokonywania przez pracodawcę zmian,
o których pan pisze w drodze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
(wypowiedzenia zmieniającego).
Zgodnie z art. 42 kodeksu pracy, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa
się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W
razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub
płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.
Jeśli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży
oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że
wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub
płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia
pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie
przyjęcia zaproponowanych warunków.
W pozostałym zakresie do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i
płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. I tak,
przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony
mogą przewidzieć dopuszczalność zmiany jej warunków za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia zmieniającego umowy o pracę zawartej na
okres próbny wynosi: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2
tygodni, 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie,
jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia zmieniającego umowę
o pracę zawartą na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u
danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej
niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6
miesięcy, albo 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Temat: Zwariowali z tymi zdjęciami, czy co???
Pracodawca nie może żądać zdjęcia do CV!!!
Pracodawca nie może żądać od nas żądać zdjęcia do CV! Nie pozwala mu na to
Kodeks Pracy. Artykuł 22 Kp podaje zamkniętą listę rzeczy, podania których może
od nas wymagać pracodawca:

Art. 22. § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych
osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
przewidzianych w prawie pracy,

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia
osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych
osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1
i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w
tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

I jeszcze link:

www.gazetakadrowego.infor.pl/poradniki/103,596,2,Jak-chronic-dane-osobowe.html
Temat: kogo muszę poinformować o zmianie pracy?
Art. 22(1).

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) imiona rodziców,

3) datę urodzenia,

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) wykształcenie,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Poczytaj sobie bo nie chce mi sie kopiować:
www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2293.htm
www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1812.htm
bap-psp.lex.pl/serwis/du/2006/0869.htm
www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0286.htm

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Strona 1 z 3 • Zostało wyszukane 121 wypowiedzi • 1, 2, 3


 Menu
 : Strona Główna
 : Oświadczenie korzystaniu pełni praw
 : OŚWIADCZENI MAJĄTKOWE wójtów
 : OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta
 : oświadczenie o kolizji zdarzenia
 : oświadczenie o pełnej zdolności
 : Oświadczenie o stanie zdrowia
 : Oświadczenie o używanie komputera
 : OŚWIADCZENIE Rachunek
 : Oświadczenie pracownika o niekaralności
 : osiągnięcia II Rzeczpospolitej Milicz noclegi
części do kuchenek gazowych
ipn lista wilsztajna
holtron 200
 . : : .
Powered by Wordpress | Designed by Elegant WPT